home
 
REIKI BEHANDELINGEN
Wat kan Reiki voor u doen?

Het ontvangen van een Reikibehandeling werkt ontspannend voor lichaam en geest en het ondersteund daarbij het zelfgenezend vermogen van degene die Reiki ontvangt. Reiki geneest niet, ook de behandelaar kan en mag niet gezien worden als een genezer of genezeres. De ontvanger van Reiki bepaalt voor zichzelf –op een bewust of onbewust niveau- wat deze helende energie op dat moment voor hem of haar kan doen. Daarbij is Reiki behoorlijk “eigenwijs” en zoekt het zijn eigen weg. Wanneer iemand bijvoorbeeld komt voor behandeling van maagklachten dan kan het zijn dat na verloop de maagklachten nog bestaan maar dat depressieve klachten beginnen af te nemen. De energie is niet te sturen en gaat daarheen waar dit het hardste nodig is, de plaats waar onbalans in lichaam of geest is ontstaan.

Dit betekent, dat wanneer iemand zich openstelt voor behandeling en de helende energie, het hele wezen (het fysieke, emotionele en het mentale lichaam) daarop reageert en in heel veel gevallen treedt een verbetering van de klachten op. Niet alleen genezing of heling van het lichaam wordt door Reiki ondersteund, het helpt ook om pijnlijke emoties te verwerken en oude belemmerende overtuigingen los te laten zodat er ruimte ontstaat voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Het leidt vaak tot een grotere bewustwording en verandering van inzicht, levensstijl, eet- of andere leefgewoonten.

Reiki is te gebruiken als een op zichzelf staande behandel- of heelmethode. Daarnaast is Reiki niet strijdig met andere, al dan niet reguliere heelmethoden of geneeswijzen. Beide kunnen heel goed naast elkaar toegepast worden. Bij voorgeschreven medicijngebruik (door een arts) zullen de medicijnen beter hun werk doen. Vaak kan het medicijngebruik afgebouwd worden. Er wordt natuurlijk aangeraden dit niet op eigen houtje te doen maar altijd in samenspraak met de behandelend arts of specialist. Als iemand onder behandeling is van een psychologische hulpverlener kan het zijn dat je eerder tot inzicht komt en genezing sneller optreedt. Met Reiki kunnen veel aandoeningen en kwalen genezen of geheeld worden, mits de mens zich daarvoor openstelt. Een ieder van ons heeft de wil om beter te worden, soms echter ontbreekt de energie daartoe. Die energie kan worden toegevoegd door behandelingen met Reiki.

Negatieve bijwerkingen van medicijnen worden vaak door behandelingen met Reiki grotendeels geneutraliseerd terwijl de positieve werking juist blijft bestaan. Hierbij kun je denken aan behandelingen d.m.v. chemokuren en/of bestralingen. Mensen die naast deze behandelingen ondersteund worden met Reikibehandelingen doorstaan deze kuren vaak beter dan degene die niet door Reiki ondersteund worden. Reiki verlicht de aanwezige pijn en brengt de geest tot rust. Reiki geeft rust aan mensen die zich in de laatste fase van hun leven bevinden. Uit ervaring én door mijn werk in een hospice weet ik dat uit eigen ervaring. Mensen die zich in deze fase van hun leven bevinden kunnen soms angstig en heel verdrietig zijn; de zachte en liefhebbende energie van Reiki brengt mensen tot rust en kan leiden tot acceptatie zodat deze fase in rust en zonder angst afgesloten kan worden.

Reiki werkt helend bij:

- psychische klachten (depressieve klachten, burn-out)
- stress gerelateerde klachten (slapeloosheid en innerlijke onrust)
- angsten
– verwerken traumatische ervaringen
- RSI-klachten
- (chronische) vermoeidheidsklachten
- concentratie- of coördinatiestoornissen
- aanvulling op reguliere behandelingen
- ondersteuning tijdens chemokuren of bestralingen
- rouwverwerking

Er kan op verschillende manier behandeld worden. De meest gangbare behandeling is een liggende behandeling. Degene die behandeld wordt gaat op een behandeltafel liggen. Reiki gaat overal doorheen (gips, kleding, etc.) dus de behandelde kan volledig gekleed blijven. De behandelaar legt tijdens de behandeling steeds zijn of haar handen in verschillende (voorgeschreven) handposities op het lichaam zodat dit helemaal behandeld wordt. Een behandeling duurt ongeveer een uur. Een zittende behandeling wordt gegeven als iemand bijvoorbeeld is aangewezen op het gebruik van een rolstol. Deze behandeling duurt ongeveer een half uur. Naast de liggende en zittende behandeling is het mogelijk om op afstand behandeld te worden.

De te verwachten resultaten zijn afhankelijk van de klachten. In het algemeen behandelen we iemand de eerste week drie maal, zodat het effect van de behandelingen duidelijk ervaren kan worden. De tweede week wordt tweemaal behandeld. Na ca. vijf behandelingen wordt samen met de behandelde bekeken wat de resultaten zijn en of doorbehandelen wenselijk is. Over het totaal aantal behandelingen valt heel weinig te zeggen. Je kunt doorgaan met behandelen zolang resultaten merkbaar zijn.

Overigens wil ik heel duidelijk stellen dat ik mij niet bezig houdt met het stellen van diagnoses. Wanneer de klachten na een aantal behandelingen blijven bestaan zal ik altijd doorverwijzen naar een reguliere arts.

Ik geef behandelingen volgens het Usui Systeem van natuurlijk genezen. De eerste behandeling wordt voorafgegaan door een informatief gesprek. De behandelingen worden in alle rust gegeven, met ruimte voor persoonlijke aandacht en zorg; waar nodig krijgt u advies en begeleiding.

Prijzen voor behandeling:

Liggende behandeling     €. 29,75
Zittende behandeling      €. 15,00
Behandeling op afstand  €. 7,50