home
 
Opleiding tot Reiki Master, “Shinpi Den”


Na het volgen van de eerste en tweedegraads cursussen, en een periode van oefenen en werken met Reiki, kan het zijn dat iemand de behoefte gaat voelen het pad van het Masterschap op te gaan. Het kan zijn dat je je zo verbonden gaan voelen met Reiki dat je de kennis en ervaring die je hebt opgedaan wilt delen en overdragen op anderen.

In dat geval zoek je een ervaren Reiki Master bij wie je in opleiding kunt gaan. De opleiding vraagt om een overtuigende inzet, niet alleen op emotioneel, fysiek en metaal gebied maar ook zeker op financieel gebied.

Als je aan de Masteropleiding begint volgt er een periode van oefening, training en begeleiding. Tijdens de training ga je met je opleidende Master mee tijdens de eerste- en tweedegraads cursussen om je de beginselen en vormen van het Usui Systeem van natuurlijk genezen eigen te maken. Na verloop van tijd ga je zelf delen van de cursussen voor je rekening nemen. De opleiding tot Master kent een aantal elementen:

  • het je eigen maken van de inhoud van de cursussen
  • het leren werken in groepen
  • persoonlijke en mentale groei
  • het eventueel volgen van workshops

De begeleidende Master zal zijn of haar ervaring en kennis met je delen en je steunen tijdens de opleiding, je wordt bijgestaan en gestimuleerd in het ontwikkelen van je eigen kwaliteiten en talenten en je steunen in het verwerken en loslaten van hetgeen je persoonlijke groei in de weg zou kunnen staan.

De weg naar het Masterschap is een heel persoonlijke weg en verloopt niet volgens een van tevoren vastgesteld patroon of schema. Er wordt uitgegaan van de persoonlijke ontwikkeling en groei van de kandidaat Reiki Master. De periode van training en begeleiding duurt tenminste één jaar en tussen de inwijding in de tweede graad van Reiki en de Mastergraad moet minstens een periode van drie jaar zitten. Gezien het persoonlijke karakter van de opleiding wordt deze individueel gegeven.

Als de tijd er rijp voor is zal de kandidaat Master worden ingewijd. Na de inwijding volgt een periode van training in het inwijden van de eerste- en tweedegraads cursisten. De beide Masters blijven voor de rest van hun leven met elkaar verbonden door de linage, de afstammingslijn van Reiki.

Waaraan herken je een Reiki Master in het Usui Systeem van natuurlijk genezen. Reiki Masters die volgens het Usui Systeem van natuurlijk genezen werken herken je aan een aantal richtlijnen die zij hanteren. Deze richtlijnen komen voort uit de erfenis van de Masters voor hen, Mikao Usui, Chujiro Hajashi en Hawato Takata. Voeg daarbij de ervaringen van een groep Masters die o.a. zijn ingewijd door mevrouw Takata en haar kleindochter Phyllis Lei Furomoto. Het gaat hier heel duidelijk om richtlijnen en niet om voorgeschreven regels of wetten. De Master die deze richtlijnen hanteren doen dat zowel in hun werk als in hun leven; ze vormen een basis.

De kandidaat Master betaalt voor de begeleiding, opleiding en inwijding een bedrag van € 10.000,00. Dit is volgens de richtlijnen van het Usui System of Natural Healing.