home
 
HET USUI SYSTEEM VAN NATUURLIJK GENEZEN

Cursisten van het Reikihuis Gelderland worden opgeleid in het oorspronkelijke Usui Systeem van Natuurlijk genezen – Usui Reiki Ryoho. Dat is de vorm waarin Reiki aan ons en aan de wereld is doorgegeven door dr. Mikao Usui. Reiki is geen techniek, geen therapie of methode. De manier waarop we deze levensenergie doorgeven aan anderen, de manier waarop we door de inwijdingen worden geopend om Reiki te kunnen ontvangen en doorgeven is een onderdeel van de vorm. Het is die vorm die dr. Mikao Usui heeft doorgegeven aan Chujiro Hayashi, Hawayo Takata. Mevrouw Takata gaf de vorm later door aan haar kleindochter Phyllis Lei Furumoto. Via hen is het aan ons overgedragen en de huidige Reiki Masters dragen deze vorm ongewijzigd en in volle kracht en eenvoud over op hun cursisten

Kenmerkend voor Reiki is de overdracht ervan door middel van onze handen. Het ontvangen van en het werken met deze energie heeft haar uitwerking op het lichaam, de geest, onze emoties en op het zielsniveau. De behandelaar laat de energie vrij stromen zonder te sturen of te manipuleren en zonder zich te bemoeien met de resultaten. Reiki is onvoorwaardelijk en doet voor en met de ontvanger ervan wat op dat moment het hardst nodig is. De overtuigingen van behandelaar en ontvanger zijn op dat moment niet van belang.

Naarmate de behandelaar meer en vaker met Reiki werkt, zal hij of zij tot de ontdekking komen dat het niet alleen op fysiek niveau zijn uitwerking heeft. Het doet meer. Reiki helpt ons om belemmerende overtuigingen (mentaal niveau), onverwerkte emoties en traumatische ervaringen (emotioneel niveau) te verwerken en op te ruimen. Hierdoor wordt onze persoonlijke groei gestimuleerd. Er ontstaat nieuwe ruimte waardoor ons, misschien verborgen talenten en kwaliteiten zich uiteindelijk onbelemmerd kunnen ontwikkelen. We worden vrijer en leren op een andere manier naar de wereld te kijken, leren haar op een andere manier kennen. We oordelen minder hard over onszelf en hebben daardoor ook de behoefte te oordelen over een ander.

Persoonlijk onderwijs

Een ander kenmerk van het Usui Systeem van natuurlijk genezen is dat het onderwijs persoonlijk en mondeling wordt gegeven. Het directe samenzijn en het contact tussen leraar en cursist maken het mogelijk om de benodigde energetische overdracht te doen plaatsvinden.

Beoefening

Het beoefenen van Reiki, het ontvangen en het geven van (zelf)behandelingen is een belangrijk onderdeel van de vorm van Reiki. Voor iemand die is ingewijd in de eerste graad bestaat het beoefenen ervan in het opleggen van de handen in de daartoe aangeleerde posities. Voor degenen die zijn ingewijd in de tweede graad is het van belang om ook met de eerste graad te blijven werken. Voor de Reiki Masters geldt dat zij blijven werken met zowel de eerste- als de tweede graad van Reiki. Daarnaast wijden zij zich aan het geven van onderwijs en inwijdingen in het Usui Systeem van natuurlijk genezen.

Lineage

Wat wij de “lineage” noemen is de afstammingslijn en de energetische verbinding tussen ons en de bron van levensenergie die we Reiki noemen. Deze energetische verbinding wordt gelegd tijdens de inwijdingen en loopt via onze inwijder naar zijn of haar inwijder, en via deze weer terug naar de vorige inwijder, enz. enz. In principe voert deze lineage dus terug tot dr. Mikao Usui. Het is belangrijk te weten wat de lineage is voor mensen die op zoek zijn naar een Reiki Master die hen kan inwijden in de eerste- of de tweede graad van Reiki. Bij het ontbreken van een lineage zou je kunnen zeggen dat het ontbreekt aan het vermogen tot inwijden.

Mijn lineage ziet er als volgt uit:

dr. Mikao Usui
Chujiro Hayashi
Hawayo Takata
Phyllis Lei Furumoto
Ton Driessen
Arie Luijerink
Bertha de Boer

Natuurlijk hebben de Masters voor mij ook andere Masters ingewijd. Van Chujiro Hayashi is bekend dat hij tenminste dertien andere heeft ingewijd. Mevrouw Takata heeft op haar beurt sinds 1976 tweeëntwintig Masters ingewijd, waaronder haar kleinerdocht Phyllis. In 1986 werd Reiki in Nederland geintroduceerd.

Bij mijn inwijding in 2003 heb ik de belofte gedaan mij te houden aan het zuivere systeem van natuurlijk genezen van dr. Mikao Usui.